Utvidelse av kostnadsrammen for nytt Polarmiljøsenter i Tromsø

St.prp. nr. 35 (1996-97), Innst. S. nr. 156 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.04.1997 Innst. S. nr. 156 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1997