Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om lov om fri organisasjonsrett for arbeidstakere

Dokument nr. 8:45 (1996-97), Innst. O. nr. 63 (1996-97)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. O. nr. 63 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997