Forslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Børre Rønningen og Erling Folkvord om at det britiske selskapet Rio Tinto Zink (RTZ) som i 1989 kjøpte halvparten av aksjane i Norzink A/S, blir underlagt konsesjonsbehandling for å få eigarskapet til Odda-bedrifta inn i lovlege former

Dokument nr. 8:54 (1996-97), Innst. S. nr. 170 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Erling Folkvord, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.04.1997 Innst. S. nr. 170 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1997