Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Årsrapport for 2022

Dokument 2 (2022-2023), Innst. 419 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 23.05.2023Innst. 419 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2022. Komiteen takker Riksrevisjonen for godt utført arbeid i god dialog med Stortinget. Komiteen viser til at Riksrevisjonen har rapportert 17 undersøkelser til Stortinget, herunder elleve forvaltningsrevisjoner og seks etterlevelsesrevisjoner. Komiteen har videre merket seg at det ved inngangen til 2023 ble arbeidet med ytterligere 22 forvaltningsrevisjoner og ni etterlevelsesrevisjoner. Komiteen merker seg innsatsen som blir gjort på det internasjonale området. Et flertall i komiteen bemerker at ingen av de 17 undersøkelsene som ble levert i 2022, er skrevet på nynorsk til tross for komiteens oppfordring i Innst. 457 S (2021-2022). Komiteen merker seg at Riksrevisjonen i årsmeldingen skriver at de har som mål å publisere undersøkelser på nynorsk i tråd med intensjonene i språklova, og at de i 2023 planlegger å publisere to undersøkelser på nynorsk.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.05.2023

  Debattert i Stortinget 06.06.2023
  Votert i Stortinget 07.06.2023