Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028) Trygghet for alle

Prop. 36 S (2023-2024), Innst. 259 S (2023-2024)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 16.04.2024Innst. 259 S (2023-2024)

Saksgang

Status

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 16.04.2024

    Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 07.05.2024