Forslag fra stortingsrepresentantene Sigurd Manneråk, Jon Lilletun og Lars Sponheim om å oppnevne et utvalg med mandat til å vurdere forskningens åpenhet, frihet og uavhengighet

Dokument nr. 8:58 (1996-97), Innst. S. nr. 221 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Lilletun, Lars Sponheim, Sigurd Manneråk Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 221 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1997