Delvis bompengefinansiering av rv 23 Oslofjordforbindelsen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1996 Innst. S. nr. 73 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1996