Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Felles verdier - felles ansvar - Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Meld. St. 15 (2023-2024), Innst. 412 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 04.06.2024Innst. 412 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmelding om styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Stortinget har vedtatt å be regjeringen opprette et nytt politirolleutvalg og legge til rette for flerårige planer for politiet og komme tilbake i statsbudsjettet for 2025 med forslag om hvordan dette skal gjennomføres. Stortinget ber også regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom og utrede en plikt til å søke tillatelse til kjøp av visse eiendommer. Videre ber Stortinget regjeringen utrede om eiendomsmeklere bør gis tilgang til offentlige databaser, herunder folkeregisteret og om eiendomsmeklere bør gis rett til å utveksle informasjon med banker om mistenkelige forhold.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 04.06.2024

  Debattert i Stortinget 11.06.2024
  Votert i Stortinget 12.06.2024