Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.)

Prop. 72 L (2023-2024), Innst. 430 L (2023-2024), Lovvedtak 95 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 07.06.2024Innst. 430 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.), jf. Prop. 72 L (2023-2024) og Innst. 430 L (2023-2024). De midlertidige endringene i lovverket videreføres til 1. juli 2026, med enkelte tilpasninger i de midlertidige reglene i integreringsloven og barnehageloven og et nytt midlertidig unntak i yrkestransportloven som har som formål å bidra til at fordrevne fra Ukraina raskere kan ta arbeid som bussjåfører. Endringene i barnetrygdloven innebærer at dagens bestemmelse om etterbetaling av barnetrygd i opptil tre år oppheves og erstattes av en ny regel om etterbetaling opptil tre måneder, og et unntak om etterbetaling i opptil tre år i enkelte tilfeller, etter mønster av folketrygdloven. Endringene innebærer også en ny bestemmelse som presiserer når personer med midlertidig kollektiv beskyttelse tidligst kan anses som bosatt i Norge.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.06.2024

  Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2024