Ein del løyvingsendringar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 37 (1996-97), Innst. S. nr. 167 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1997 Innst. S. nr. 167 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1997