Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Regulering av pensjonar i 2024 og inntektstilhøve for pensjonistar

Meld. St. 28 (2023-2024), Innst. 441 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 13.06.2024Innst. 441 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Alderspensjon under utbetaling skal regulerast med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Grunnbeløpet (G) regulerast i samsvar med lønnsveksten, som i 2024 vart anslått til 5,2 pst. Forventa lønnsvekst i 2023 var 5,25 pst. Ifølgje førebelse tal vart den 5,2 pst. i 2022, som skal takast omsyn til i årets regulering. Samla årleg lønnsvekst i 2024 er på 5,15 pst. Veksten i G frå 1. mai vert 4,56 pst. Det gjennomsnittlege G vert auka frå 116 239 kr i 2023 til 122 225 kr i 2024. G frå 1. mai 2024 er 124 028 kr. Det er eit avvik i prisveksten for 2023 på 0,1 som skal takast omsyn til i årets regulering. Samla prosentvis prisvekst i 2024 er 4,0 pst. Gjennomsnittet av lønns- og prisvekst er 4,58 pst. Den prosentvise auken i alderspensjon under utbetaling og satsane for minste pensjonsnivå og garantipensjon er 2,76 pst. frå 1. mai.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.06.2024

  Debattert i Stortinget 20.06.2024
  Votert i Stortinget 20.06.2024