Forslag fra stortingsrepresentantene Syver Berge og Inga Kvalbukt om lov om endring i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven). (Endring av § 11 slik at gårdbrukere som blir pålagt nedslakting på grunn av sykdom i buskapen også må få dekket produksjonstap inntil ny produksjon er etablert)

Dokument nr. 8:47 (1996-97), Innst. O. nr. 69 (1996-97)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Inga Kvalbukt, Syver Berge Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1997 Innst. O. nr. 69 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997