Voteringsoversikt for sak:

Endringer i konkurranseloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2013 Kl. 14:15:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.05.2013 Kl. 14:16:10)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (28.05.2013 Kl. 14:16:24)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om forslag til endringer i konkurranseloven. Stortinget har enstemmig sluttet seg til proposisjonen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet