Voteringsoversikt for sak:

Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2013 Kl. 18:15:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.06.2013 Kl. 18:15:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.06.2013 Kl. 18:16:23)
  For

  Det ble votert over:

  Komiteens tilråding

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet proposisjon om å reise et nybygg på Vestbanen i Oslo for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Forslaget, som fikk støtte av alle partier unntatt Fremskrittspartiet, er å reise et museumsbygg innenfor en kostnadsramme på 5 327 mill. kroner.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger