Voteringsoversikt for sak:

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:52:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:52:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:53:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:53:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:54:02)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:54:09)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer at personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse skal ha rett til å få dette organisert som brukerstyr personlig assistanse.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet