Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å tillate stryking av listekandidater ved fylkesting- og kommunestyrevalg
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (23.05.2017 Kl. 16:05:11)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (23.05.2017 Kl. 16:05:43)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger