Voteringsoversikt for sak:

Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.06.2017 Kl. 16:55:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (01.06.2017 Kl. 16:56:05)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (01.06.2017 Kl. 16:56:26)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Loven legger til rette for etableringen av en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet