Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.12.2017 Kl. 01:18:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.12.2017 Kl. 01:19:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å be regjeringen fremme en sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. Forslaget ble vedtatt, med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti. Et forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om å be regjeringen fremme en sak om hvordan man kan legge til rette for i snitt én time fysisk aktivitet daglig, innenfor dagens rammetimetall, for elever på 1.-10. trinn - fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger