Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre et ryddig arbeidsliv
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:55:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:56:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:57:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:57:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:58:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:58:30)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:58:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:59:28)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (15.03.2018 Kl. 18:59:57)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og III.

  Votering fordelt på:

 10. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet, i en felles innstilling, representantforslag fra SV om å sikre et ryddig arbeidsliv, fra Rødt om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området og fra Ap om midlertidig forbud mot innleie. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere å fremme forslag som sikrer en tydeligere definisjon av faste ansettelser, en plikt for arbeidsgiver til å gi forutsigbarhet for arbeid og inntekt gjennom gjennom en arbeidsplan og som forhindrer kontrakter der arbeidstakere er fast ansatt med den konsekvens at de må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikrer mer enn deltidsjobb. Videre ble regjeringen bedt å vurdere å fremme forslag til endringer som sikrer at adgangen til innleie begrenses slik at kun virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie og at virksomheten på forespørsel fra Arbeidstilsynet kan dokumentere dette.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger