Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å endre tidspunktet ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og regelendinger om tilbakevirkende kraft
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:23:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:24:23)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:24:41)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft. Forslaget ble ikke vedtatt. Stortinget vedtok imidlertid to forslag fra hhv. H/FrP og KrF.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger