Voteringsoversikt for sak:

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.06.2018 Kl. 16:03:17)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (05.06.2018 Kl. 16:03:24)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt lovendringer som skal gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på handlingsnormer i en rekke lover på Helse- og omsorgsdepartementets område. Dette gjelder lover som i stor grad regulerer næringsvirksomhet, og hvor dagens reaksjonsmidler ikke anses tilstrekkelige til å reagere effektivt og hensiktsmessig.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet