Voteringsoversikt for sak:

Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:32:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:32:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:33:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:33:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:34:01)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har fastsatt følgende godtgjørelser med virkning fra 1. mai 2018: Stortingsrepresentanter kr. 956 463 pr. år Regjeringsmedlemmer kr. 1 365 016 pr. pr Statsminister kr. 1 680 277 pr. år. Rødt foreslo at godtgjørelsen for representantene ble satt til 775 064 kr pr. år, regjeringsmedlemmer 956 463 pr. år og statsminister 1 365 016 pr, år. Videre ble det forelått at lønnskommisjonen ble avviklet. MDG foreslo at godtgjørelsen til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer ble holdt uendret de neste tre år. SV foreslo at godtgjørelsen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og statsminister regulereres tilsvarende endringen en alderspensjonist med gjennomsnittlig folketrygdpensjon får som følge av årets trygdeoppgjør. Disse forslagene ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger