Voteringsoversikt for sak:

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.03.2019 Kl. 12:47:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.03.2019 Kl. 12:48:13)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (28.03.2019 Kl. 12:48:30)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II - VI

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (28.03.2019 Kl. 12:48:39)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer at meldeordningen i spesialisthelsetjenesten avvikles. Ordningen består av anonyme meldinger fra institusjoner innen spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet om hendelser som har, eller kunne ha, ført til betydelig skade på pasienten. Direktoratet har mottatt om lag 10 000 slike meldinger årlig. Regjeringspartiene støttet vedtaket, og viste til at ordningen ikke har hatt dokumentert effekt, og at ressursene kan brukes bedre gjennom blant annet å utvide varslingsordningen ved alvorlige hendelser. De øvrige partiene stemte mot, og ønsket å opprettholde meldeordningen og heller vurdere forbedringer og videreutvikling av ordningen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet