Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  43 For
  48 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  46 For
  44 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4Votering

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer at meldeordningen i spesialisthelsetjenesten avvikles. Ordningen består av anonyme meldinger fra institusjoner innen spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet om hendelser som har, eller kunne ha, ført til betydelig skade på pasienten. Direktoratet har mottatt om lag 10 000 slike meldinger årlig. Regjeringspartiene støttet vedtaket, og viste til at ordningen ikke har hatt dokumentert effekt, og at ressursene kan brukes bedre gjennom blant annet å utvide varslingsordningen ved alvorlige hendelser. De øvrige partiene stemte mot, og ønsket å opprettholde meldeordningen og heller vurdere forbedringer og videreutvikling av ordningen.

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet