Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:04:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 og 6 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:04:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:05:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:05:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.04.2019 Kl. 16:05:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene I-10

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et representantforslag fra Arbeiderpartiet med en rekke forslag til tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger