Voteringsoversikt for sak:

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:07:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:07:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:08:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.06.2019 Kl. 23:09:17)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å bygge ut E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i Trøndelag til 4-felts høystandard motorvei. Det ble også foreslått et finansieringsopplegg for utbyggingen, som inkluderte statlige midler og innkreving av bompenger. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS skal stå for utbyggingen. Stortinget har med sitt vedtak godkjent utbyggingen og finansieringen av denne strekningen, innenfor en økonomisk ramme på 17,1 mrd, 2019-kroner.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger