Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2019 Kl. 13:09:41)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket i innlemmelse av forordningen om verdipapiroppgjør i EU og om verdipapirsentraler i EØS-avtalen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger