Voteringsoversikt for sak:

Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2020 Kl. 15:04:36)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (04.06.2020 Kl. 15:04:42)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet