Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2Votering

  For

  Fordeling

  43 For
  42 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

 4. 4Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  42 For
  43 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtatt midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19. Lovvedtaket er i all hovedsak en videreføring av midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 735 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbruddet av covid-19 fastsatt med hjemmel i koronaloven, men enkelte av bestemmelsene i forskriften foreslås noe omredigert i loven. Loven trer i kraft straks og oppheves 1. november 2020. I tillegg er det vedtatt enkelte tilpasninger i folketrygdloven for å videreføre forskriftens bestemmelser om at kompensasjonsytelsen skal telle som opptjeningstid for ytelser etter folketrygdloven kapittel 8 Sykepenger, kapittel 9 Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og kapittel 14 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet