Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2020 Kl. 13:12:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2020 Kl. 13:13:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.12.2020 Kl. 13:13:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2020 Kl. 13:13:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.12.2020 Kl. 13:14:16)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.12.2020 Kl. 13:14:41)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves. Stortinget ba regjeringen utrede lovendringer for å redusere kravet til innbetaling av premie fra medlemmer i SPK, kommunale pensjonskasser og andre offentlige brutto tjenestepensjonsordninger fra det tidspunktet den enkelte har kompensert for levealdersjusteringen. Videre ber Stortinget regjeringen komme tilbake med vurderinger av hvordan en ytterligere kan styrke arbeidslinjen for offentlig ansatte født i årene 1944–1962.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen