Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:06:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 41 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:06:38)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:06:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 27 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:07:44)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:08:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 40 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:08:28)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:08:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 26 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:09:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:09:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:10:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 - 15 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:12:01)

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:12:41)

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (15.12.2020 Kl. 19:13:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Stor bokstav D samtlige romertall

  Votering fordelt på:

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2021, rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 7 475 752 000 kroner, rammeområde 6 med 16 292 314 000 kroner og rammeområde 18 med 197 897 362 000 kroner, jf. Innst. 16 S (2020-2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen i kommuneproposisjonen for 2022 foreslå en revidert og mer treffsikker metode for å beregne tilskudd til de minste kommunene med størst behov for ressurskrevende tjenester.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger