Voteringsoversikt for sak:

Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:26:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 27 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:27:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 24 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:27:48)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:28:08)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:28:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 19 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:28:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 - 18 på vegne av A og SV.

  Merknad

  Sp skulle stemt FOR forslagene 17 og 18

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:29:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:29:38)
 9. 9 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:30:02)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A og forslag 28.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (18.12.2020 Kl. 17:30:42)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Votering fordelt på:

 11. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17), jf. Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Innst. 13 S (2020-2021).

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger