Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  26 For
  62 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  33 For
  55 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  36 For
  52 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  For

  Fordeling

  50 For
  38 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  For

  Fordeling

  45 For
  42 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  For

  Fordeling

  45 For
  42 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven og statsborgerloven. Endringene innebærer å heve botidskravet for rett til permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år for en utlending som har fått innvilget opphold etter utlendingsloven § 28 eller utlendingsloven § 38, og for en utlending som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring med slik utlending. Endringene gjelder fra 1. desember 2020. Endringene gjelder likevel ikke for utlending som per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse (uavhengig av om det er fremsatt søknad eller ikke), forutsatt at vedkommende fremsetter søknad om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar 2021. Stortinget har videre fattet anmodningsvedtak om bl.a. et klarere skille mellom konvensjonsstatus (asyl) og subsidiær beskyttelse;

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet