Voteringsoversikt for sak:

Redegjørelse av statsministeren om håndteringen av koronapandemien
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:19:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:19:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 5 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:19:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 6 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:20:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:20:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:20:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 og 9 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:21:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 68 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:21:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 69 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:21:57)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:22:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:22:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 og 14 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:22:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 71 og 74 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:23:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 75 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:23:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 72 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:23:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 76 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:24:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 77 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:24:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 67 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:25:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 66 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:25:24)

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:25:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 65 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:26:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:26:40)

  Votering fordelt på:

 23. 23 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:27:06)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 73 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 24. 24 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:27:47)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 62 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 25. 25 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:28:09)

  Votering fordelt på:

 26. 26 Votering

  (19.01.2021 Kl. 15:28:38)
 27. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Statsministerens redegjørelse om håndteringen av koronapandemien og helse- og omsorgsministerens redegjørelse om status for vaksinearbeidet. Stortinget fattet en rekke anmodningsvedtak om bl.a. økonomiske ordninger og smittevern

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger