Voteringsoversikt for sak:

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:09:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 - 9 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:09:22)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:09:45)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:10:04)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt den nye åpenhetsloven som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettighter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redgjøre for aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige her, omfattes av loven. Forbrurkertilsynet får ansvar for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene. Forslag om å pålegge virksomhetene som omfattes av loven å offentliggjøre varenes produksjonssted fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet