Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Dokument 3:7 (2014-2015), Innst. 396 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2015 Innst. 396 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak om Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble avholdt kontrollhøring i saken 6. juni 2015. Formålet med høringen var blant annet å få belyst hvorfor ikke beredskapen på flere punkter er blitt bedre som følge av at Stortinget i etterkant av 22. juli 2011 har foretatt en meget grundig gjennomgang av hva som gikk galt og fattet vedtak om hva som bør gjøres for å øke samfunnssikkerheten. Saken ble vedtatt og vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2015