Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2018 Innst. 88 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Et mistillitsforslag fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 80 mot 89 stemmer ikke vedtatt. Et "daddelforslag" fra Kristelig Folkeparti ble vedtatt med 87 mot 80 stemmer. Vedtaket lyder: "Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbeidet med objektsikring hva gjelder grunnsikring av skjermingsverdige objekter og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet, samt at det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kostnader".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2018