Interpellasjon fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 50 (1996-97)
Datert: 22.05.1997
Besvart: 02.06.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): Kurder-spørsmålet er Midtausten-problem nummer ein. Kurdarane, eit folk som tel over 20 mill. menneske, er trakasserte og undertrykte i alle dei fem landa dei er busette i. Det foregår ein relativt permanent krig mot den kurdiske befolkninga i kurdisk Tyrkia. NATO-landet Tyrkia har også gjennomført gjentatte angrep på den kurdiske befolkninga i Nord-Irak. I mai skal titusenvis av tyrkiske soldatar ha invadert Nord-Irak, og sjølv ikkje pasientar på sjukehus blir sparte i massakren som finn stad. Samstundes er iranske kurdarar som flyktar til Irak, svært utsette for landminer. Alvorleg skadde personar får inga hjelp til rehabilitering. Dei menneskelege lidingane til den kurdiske befolkninga er ubeskrivelege.
Kva kan Norge gjere for å presse, særleg vårt NATO-allierte Tyrkia, til å respektere menneskerettane i kurdisk område, og kva kan Norge gjere for å yte humanitær hjelp til kurdarane?