Interpellasjon fra Eleonore Bjartveit (KrF) til statsministeren

Interpellasjon nr. 1 (1990-91)
Datert: 11.01.1990
Besvart: 19.11.1990 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Eleonore Bjartveit (KrF)

Spørsmål

Eleonore Bjartveit (KrF): "I tiltredelseserklæringen fastslår Regjeringen at den vil føre en politikk som er fast forankret i de kristne grunnverdier, våre nasjonale og kulturelle tradisjoner, våre demokratiske institusjoner og respekten for liv og menneskeverd.
Hvordan mener statsministeren at disse prinsipper kan få sterkere gjennomslag i den daglige politikk? Hvilke målsettinger vil statsministeren trekke opp for skole og undervisning, og hvordan kan rammevikårene for kirke og organisasjoner forbedres? Hvordan vil Regjeringen styrke bevisstheten om etiske normer, ansvarsholdninger og respekt for det fødte som ufødte liv?" (Overtatt fra representanten Gunnar Prestegård 8. november 1990) (Trukket tilbake)