Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 8 (1990-91)
Datert: 02.05.1990
Besvart: 20.12.1990 av justisminister Kari Gjesteby

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Ved vedtak om utvisning av Ashrafunnesha Haque, Bangladesh, blir vi konfontrert med vår egen politikk og følgene den får for en kvinne som gjennom ti års opphold i Norge har opplevet å få selvstendige rettigheter og egen identitet, men som så rykkes ut av dette og sendes tilbake til en situasjon som hun opplever som undertrykkende.
Vi vil måtte regne med å møte flere kvinner fra den tredje verden som er kommet til Norge på ektefellenes oppholdstillatelse, og opplever det samme.
Hvordan mener justisministeren dette skal løses når oppholdet i Norge, som i dette tilfellet, kan ha vart i hele ti år?" (Trukket tilbake)