Interpellasjon fra John G. Bernander (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 20 (1990-91)
Datert: 19.12.1990
Besvart: 03.05.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "I den pågående miljødebatt blir det stadig klarere at man internasjonalt ikke får satt innsatsen inn der problemene er størst. En viktig grunn for at det er blitt slik er at landene sprer innsatsen ut fra internasjonale avtaler som f.eks. setter like prosentuelle krav til utslippsreduksjoner.
Vil miljøvernministeren foreslå en ny fordeling av innsatsen i forberedelsene til en klimakonvensjon eller i revidering av løpende avtaler, og vil i så fall et system for omsettelige utslippstillatelser bli vurdert?"