Interpellasjon fra Trond Jensrud (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 24 (1990-91)
Datert: 14.02.1991
Besvart: 09.04.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Regjeringen har utpekt barn og unge som et satsingsområde.
Hva vil Regjeringen gjøre for å fremme barne- og ungdomskultur spesielt?"