Interpellasjon fra Harald Ellefsen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 12 (1991-92)
Datert: 15.04.1991
Besvart: 07.02.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Det utvalg som har vurdert effektiviteten i offentlig sektor konkluderer med et effektiviseringspotensiale på 150-170 milliarder kroner, dersom man inkluderer den negative effekten på privat sektor av skatte- og avgiftstrykket. En mer effektiv offentlig sektor kan bety milliardgevinster for skattebetalerne, økt verdiskapning og sysselsetting, samt bedre tilbud til befolkningen fra offentlig sektor.
Hvilken politikk og fremdriftsplan har Regjeringen for oppfølgingen av dette viktige arbeid?"