Interpellasjon fra Reidar Johansen (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 15 (1992-93)
Datert: 04.12.1992
Besvart: 29.03.1993 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Forurensningssituasjonen i Finnmark som følge av utslipp av SO2 og tungmetaller fra Kola-anleggene er alvorlig. Det er påvist skader på vegetasjon, misdannelser hos fisk og redusert kvalitet på reinbeiter. I tillegg kommer luftveislidelser hos innbyggerne.
Norske myndigheter har arbeidet for å løse disse problemene i et samarbeid mellom Russland, Norge og Finland. Dette arbeidet har imidlertid brutt sammen, blant annet fordi russerne har funnet de foreslåtte løsninger for dyre. Til tross for norske bestrebelser, er derfor situasjonen like ille.
Vil statsministeren ta initiativ til å løfte denne saken opp på statsledernivå, og hva slags hjelp utover den som allerede er tilbudt kan norske myndigheter bidra med?"