Interpellasjon fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 33 (1992-93)
Datert: 07.04.1993
Besvart: 24.05.1993 av utenriksminister Johan Jørgen Holst

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "De politiske og økonomiske endringer i det tidligere Sovjetunionen har gitt oss skremmende opplysninger om den omfattende atomindustrien. Blant annet har vi fått kjennskap til de såkalte lukkede byer i Russland som spilte en sentral rolle i Sovjetunionens atomprogram.
Hvordan mener Regjeringen Norge kan bidra til å sikre en rask omstilling av denne atomindustrien til fredelige formål, og slik at forskningskompetansen som har vært brukt i atomvåpenindustrien kan overføres til mer sivilt rettede oppgaver, og vil Regjeringen blant annet arbeide for en oppfølging i FN-sammenheng omkring disse spørsmål?"