Interpellasjon fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 38 (1997-98)
Om datasystemenes funksjon og sikkerhet i forbindelse med overgangen til år 2000
Datert: 12.03.1998
Besvart: 21.04.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Det norske samfunnet er i stor grad avhengig av informasjonsteknologi. Tidsskillet ved år 2000 innebærer vesentlige utfordringer for datasystemenes funksjon og sikkerhet. Dette har betydning for alt fra næringslivets produksjonsevne til sikkerheten i lufttrafikken og jernbanetrafikken, funksjonen til livsviktig utstyr i helsevesenet og utbetalingen av lønninger og pensjoner.
Hva har Regjeringen gjort og hva vil den gjøre for å forberede overgangen til år 2000 slik at vitale sikkerhetshensyn blant annet i helsevesenet og transportsektoren, funksjonen til viktige offentlige tjenester og næringslivets produksjonsevne ivaretas?