Interpellasjon fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 40 (1997-98)
Om å realisere forventningene som er skapt hos alle misbrukerne som fyller kravene til å få metadonbehandling
Datert: 31.03.1998
Besvart: 28.04.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Under behandlinga av den såkalte rusmeldinga, Innst. S. nr. 184 (1996-97), ble det slått fast at hver misbruker som oppfyller kravene til behandling med metadon skal få tilbud om behandling. I desember 1997 la alle fylkeskommuner fram behandlingsplaner, som kan iverksettes i løpet av 1998. Bevilgningene til metadonprosjektene i 1998 viser seg å bli altfor knappe.
Hva vil statsråden gjøre for å realisere de forventninger som er skapt hos alle misbrukerne som fyller kravene til å få metadonbehandling?