Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 7 (1998-99)
Om problematikken rundt spiseforstyrrelser hos barn
Datert: 15.09.1998
Besvart: 05.11.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Problematikken rundt spiseforstyrrelser blant voksne har fått stadig større oppmerksomhet. Men det finnes nå urovekkende tall på at stadig flere barn rammes av sykdommer som anorexia, bulimi nevrosa og uspesifiserte spiseforstyrrelser. Statens helsetilsyn oppgir at opptil 40 000 unge under 18 år har alvorlige problemer i sitt forhold til mat. En kombinasjon av dårlige spisevaner i hjemmet, kravmentalitet fra omgivelsene, reklame og søken etter idealer gjør at man finner spiseforstyrrelser også hos barn allerede før skolealder. Spekulativ reklame, dukker som forherliger en sykelig tynn kropp, idoldyrkelse, barn som fotomodeller osv. er medvirkende årsaker til at barn og unge får et unormalt forhold til kroppen sin.
Hva vil statsråden gjøre for å sette problemet på dagsorden, og kan man forvente en handlingsplan fra Regjeringen med tiltak for å sikre barn og unge en sunn og god oppvekst?

Les hele debatten