Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 12 (1998-99)
Om barnevernets virkemidler til å følge opp barn med kriminell atferd
Datert: 10.11.1998
Besvart: 14.01.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Både politi og barnevern møter i dag flere og flere barn under den kriminelle lavalder som begår alvorlige kriminalitets- og voldshandlinger. Politiet kan ikke gjøre noe fordi barna er under den kriminelle lavalder og barnevernet selv mener de har få virkemidler å sette inn hvis ikke utøveren har et rus/narkotika-avhengighetsproblem. Ved utformingen av den nye loven om barnevernstjenester ble det åpnet for at barn som har vist alvorlige adferdsvansker ved alvorlig og gjentatt kriminalitet, plasseres på institusjon uten eget samtykke i opp til fire uker, og utover dette i en behandling eller opplæringsinstitusjon.
Mener statsråden at barnevernet i dag har tilstrekkelige virkemidler til å følge opp barn med kriminell adferd, og er statsråden fornøyd med det oppfølgingsarbeidet som skjer?

Les hele debatten