Interpellasjon fra Tore Nordtun (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 16 (1998-99)
Om arealbruk i Nord-Jærenregionen med Stavanger
Datert: 16.11.1998
Besvart: 14.01.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Nord-Jærenregionen er i en fase hvor presset på å ta i bruk arealer til bolig og industriområder er svært stort. Presset på grenser innen hver kommune for fysisk vekst er ved å bli nådd. Det har blant annet vist seg at interkommunale boligbyggingssamarbeid ikke er politisk gjennomførbart, etter de forsøk som er gjort.
Regionens hovedstad, Stavanger, vil vanskelig kunne utvikle sin rolle som administrativt og kulturelt fylkessenter, oljehovedstad og hovedmotor for næringsutvikling i regionen uten at det blir gitt overordnede langsiktige forutsetninger.
Hva vil statsråden gjøre for å tilrettelegge for en utvikling som ivaretar en helhetlig og strukturmessig tilrettelegging?

Les hele debatten