Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 19 (1998-99)
Datert: 02.12.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): NATOs rolle for Europas sikkerhet er i dag grunnleggende forskjellig fra situasjonen under den kalde krigen. Men alliansens "strategiske konsept" henger igjen i den gamle tenkingen og skal derfor diskuteres fram mot toppmøtet i Washington. Sentrale spørsmål er førstebruk av atomvåpen, hvorvidt NATO skal operere utenfor sitt tradisjonelle område og om dette eventuelt kan skje uten FN-mandat, samt amerikanske ideer om å orientere NATO ut fra vestlige "interesser", framfor forsvar av territorium.
Kan utenriksministeren redegjøre for de norske posisjonene i debatten om NATOs framtid?

Les hele debatten